Introductie van de 753 Code

By 26 maart 2024Berichten
753 Code

De ‘753-code

Een introductie van deze filosofie

De ‘753-code‘, gecodificeerd door The Valente Brothers, is een levensstijl en benadering die ons helpt om een meer gebalanceerd leven te leiden, zowel fysiek, emotioneel als mentaal.

753 Code

Eeuwenoude kernwaarden: zijn ze nog van toepassing in het hier en nu?

De zeven kernwaarden van het Bushido vormen de basis van de 753-code. Hierna zoomen wij verder in op het Bushido.

Diepgeworteld in de geschiedenis van de martial arts ligt het begrip Bushido – de weg van de krijger. Het is meer dan een simpele code van eer; het is een levenswijze doordrenkt van de waarden van de Japanse samoerai. Vergelijkbaar met de ridderlijke code van de Middeleeuwen, eiste het Bushido hoffelijkheid, eer en integriteit van degenen die het pad van de krijger bewandelden.

Hoewel het Bushido eeuwenlang mondeling werd doorgegeven, werd het pas in 1899 formeel vastgelegd door Nitobe Inazo in zijn baanbrekende werk “Bushido: The Soul of Japan“. Maar zelfs vandaag de dag, te midden van een snel veranderende wereld, blijft het Bushido een leidraad bieden voor diegenen die streven naar persoonlijke groei, doel en betekenis in het leven.

In een tijd waarin onze samenleving evolueert en transformeert, blijven de kernwaarden van het Bushido – rechtvaardigheid, moed, zachtmoedigheid, respect, eerlijkheid, eer en loyaliteit – van onschatbare waarde. Ze fungeren als kompas in ons dagelijks leven, begeleiden onze interacties met anderen en beïnvloeden onze besluitvorming in een wereld die voortdurend in beweging is.

753 code - Yamato Gym

Rechtvaardigheid spoort ons aan om te streven naar gelijkheid en sociale rechtvaardigheid, in een tijd waarin deze waarden vaak in het gedrang komen. Moed moedigt ons aan om onze angsten te overwinnen en vastberadenheid te tonen in het nastreven van onze doelen, zelfs als de weg voor ons onzeker is.

Zachtmoedigheid herinnert ons eraan om mededogen en begrip te tonen jegens anderen, zelfs in tijden van verdeeldheid en conflict. Respect moedigt ons aan om de diversiteit te omarmen en anderen te waarderen voor hun unieke bijdragen aan de wereld om ons heen.

Eerlijkheid en integriteit vormen de basis van betrouwbare relaties, waarbij transparantie en eerlijkheid hoog in het vaandel staan. Eer roept ons op om vast te houden aan onze principes, zelfs als dat betekent dat we tegen de stroom in moeten gaan.

Loyaliteit verbindt ons met anderen en versterkt onze banden binnen onze gemeenschappen, waarbij we anderen ondersteunen, zelfs als de tijden uitdagend zijn.

In de moderne tijd biedt het Bushido ons een tijdloze leidraad voor persoonlijke groei en het streven naar een betere wereld. Het nodigt ons uit om de deugden van de samoerai te omarmen en deze toe te passen in ons dagelijks leven, zodat we kunnen gedijen als individuen en bijdragen aan een samenleving gebouwd op waardigheid, integriteit en compassie.

De ‘vijf’ en de ‘drie’

Bij het nastreven van gezondheid en welzijn geloven we in een holistische benadering.

De ‘753-code’, omvat vijf essentiële pilaren: gezonde voeding, voldoende rust, regelmatige lichaamsbeweging, hygiëne en positief denken. Deze pilaren vormen de kern van een bewust en gezond leven, waarbij moed wordt getoond in het maken van de juiste keuzes en respect wordt getoond voor ons eigen lichaam.

Met de ‘753-code’ streven wij naar flow (Mushin), balans (Fudoshin) en bewustzijn (Zanshin) in alles wat we doen, of het nu gaat om training in de dojo, ons dagelijks leven of andere leeraspecten.

Tot snel op de club!

Yamato Gym

About Yamato Gym