Huisregels

YAMATO GYM HUISREGELS & RICHTLIJNEN

GEZONDHEID & HYGIENE

 • Sporten bij gezondheidsklachten zoals koorts, verkoudheid en griep is niet toegestaan.
 • Raadpleeg altijd eerst een (sport-)arts voordat u (intensief) gaat sporten.
 • Bij elke vorm van ziekte of een blessure, die voor uzelf of voor anderen gevaarlijk kan zijn, overlegt u voor deelname aan de training eerst met het kader van Yamato Gym.
 • Persoonlijke verzorging is essentieel: was handen en voeten voor aanvang van iedere training. Zorg voor een frisse adem. Draag lang haar in een staart. Zorg voor schone en niet scherpe nagels.

VEILIGHEID

 • Raadpleeg op onze website de protocollen tegen pesten en (seksuele) intimidatie.
 • Trainen is alleen onder supervisie van een Yamato Gym leraar toegestaan.
 • Draag geen sieraden of andere voorwerpen welke tijdens de les schade kunnen toebrengen aan uzelf of anderen.
 • Draag de beschermmaterialen die voor uw les van toepassing zijn.
 • Kinderen die niet deelnemen aan een les mogen alleen onder directe begeleiding van een ouder of verzorger in het pand aanwezig zijn.

ETHIEK

 • Van iedere sporter wordt goed burger- en sportmanschap verwacht.
 • Raadpleeg de 753code voor martial arts gerelateerde normen en waarden.
 • Martial arts technieken worden alleen uitgeleerd door bevoegde en bekwame leraren martial arts die in het bezit zijn van een NOC*NSF diploma.
 • De martial arts technieken worden alleen beoefend in de dojo of daartoe aangewezen plaatsen in verband met trainingen, wedstrijden of demonstraties.
 • U mag de martial arts technieken alleen gebruiken om uzelf of derden te verdedigen wanneer dit volgens de (Nederlandse) wettelijke bepalingen is toegestaan.

ETIQUETTE

 • Deelnemers melden zich altijd voor een (sport-)activiteit aan.
 • Wanneer u zonder voorafgaande communicatie met het kader van Yamato Gym een achterstand in uw contributie heeft, kunt u niet deelnemen aan de activiteiten van Yamato Gym.
 • Op de tatami zorgt u voor een actieve houding: hangen in de dojo is niet toegestaan.
 • Loop op de tatami alleen op blote voeten. Loop buiten de tatami alleen op slippers.
 • Alle elektronische apparaten staan op ‘geluid uit’ tenzij u bereikbaar moet zijn vanwege familie-omstandigheden of in verband met uw beroep, zoals een piketdienst van een arts.
 • Verlaat de sportruimte tijdens een training niet zonder de leraar hiervan op de hoogte te stellen.
 • Loop buiten de kleedkamer niet met ontbloot (boven-)lijf.
 • Neem al uw eigendommen na afloop van de training mee naar huis.
 • Vloeken en schreeuwen is niet toegestaan.
 • Eten is binnen het gebouw van Yamato Gym niet toegestaan.
 • Binnen Yamato Gym is het verboden om te roken of om alcohol te drinken. Bij overtreding word je direct geroyeerd.
 • Binnen Yamato Gym is het verboden om verdovende middelen, stimulerende middelen of wapens in je bezit te hebben. Bij overtreding word je overgedragen aan de politie en word je direct geroyeerd.